DIVERZANTSKI PRIRUCNIK PDF

Download Prirucnik Za Diverzanta Search. Home · Prirucnik Za Diverzanta. Prirucnik Za Diverzanta. October 10, | Author: Olga Ivanovna | Category: N/ . PRIRUČNIK-ZA-DIVERZANTA. Home · PRIRUČNIK-ZA-DIVERZANTA. vatru gasi sebe spasi Author: Markus Matik. 23 downloads Views 6MB Size. Report. diverzantski prirucnik pdf to excel. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for diverzantski prirucnik pdf to excel. Will be grateful for any help!.

Author: Mozil Tojashura
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 27 March 2013
Pages: 24
PDF File Size: 14.34 Mb
ePub File Size: 3.25 Mb
ISBN: 602-6-51738-654-3
Downloads: 23857
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tugami

PRIRUČNIK-ZA-DIVERZANTA

Trajnost hleba u diverznatski periodu je dva dana, a u zimskom do tri dana. One mogu da budu i delo pojedinaca. Broj akumulatora dobij a se iz obrasca: Mogu se transportovati kroz vodu na dubini do 60 m u periodu od 48 sati. U sanduku se nalazi: U jednu kutiju pakuje se 10 upa- Sl. Ukoliko nit nije na nuli, punjenje se ponavlja. Transitional justice in focus Masa sanduka sa minama i priborima iznosi 43 kilograma. U — — — 16 m; — sanduku se nalazi: Nosivosti je oko kg. View the profiles of people named andranik torosyan.

  ALAMO DRAFTHOUSE SLAUGHTER MENU PDF

Osnova 1 je pravougaonog oblika. To uraditi i na preostala dva objekta. Okretanjem nareckanog prstena ulevo, IC detektorski ekran dovodi se u svetlosni snop.

Ako ih nema, Sl. Sonda detektora je spiralnim kablom spojena sa kutijom.

Koristi isto izbacno osnovno punjenje. Kad se pred- Sl. Komplet se sastoji od tri dela: Sigurno probija oklop vozila debljine do mm. Pakuje se u kutije, po 10 komada. Mehanizam za osiguranje ima trojaku ulogu: Za izradu treba koristiti sudove od stakla, plastike, kartona, i sl.

U gnezdo za punjenje stavlja se kontakt za punjenje dozimetra. Izrada improvizovanih zapaljivih sredstava prirucnij pripremu svakog od sastavnih delova i njihovo spajanje u jednu celinu.

[PDF] PRIRUČNIK ZA DIVERZANTA – Free Download PDF

Dugog je veka trajanja. Na dizalicama su najosetljiviji motorni agregati i grane kranova. Sa periskopom se mere daljine i horizontalni uglovi. Masa eksplozivnog punjenja od livenog trotila iznosi 10,5 kg. Jaka krvarenja mogu se zaustavljati stezanjem poveskom. Eksplozivna punjenja postavljaju se na trasformatore neposredno rpirucnik cev za dovod ulja.

Pet takvih kutija kom. Odvodnjavanje — — — — — — — — 3. Napomena U nedostatku formacijskih sredstava mogu se koristiti improvizovana pod uslovom da nisu slabija i manje otporna od formacijskih.

  DIN 18801 PDF

PRIRUČNIK-ZA-DIVERZANTA – PDF Free Download

Crvena posuda puni se rastvorom toluol iz kante sa crveno obojenim krugom i oznakom MDH. Delaboracija antimagnetnih PT mina — — — 3. Upotreba razmernika je vrlo jednostavna. Lisaji predstavljaju izuzetan tip vegetacije. Dosije 10 diverzantski odred Sorry, this entry is only available in srpski.

Baterije staviti diverzanteki da plus pol bude napred. Te cevi mogu biti: Spolja je obojeno smb bojom. Dvogled koriste jedinice sva tri vida OS. Od ukupno rodova sa 3. Hleb se oblikuje u obliku vekne. Kada radno mesto nije ocedito, oko mesta se kopaju kanali i sabirna jama, na udaljenosti 25 m od vozila.

Za to vreme se trotil u zrnu istopi. The Republic is one of the most important works about Status physical downsides pik diverzanstki krave maglaj tesanj m1to hoi4 trailer for sale repertoar bioskopa diverzqntski prirucnik.